background

Dự án công trình

Bên cạnh thực hiện giao nhận hàng hóa thông thường, Công Ty TNHH TM-DV Giao Nhận ÝChí (Will Logistics LTD) ngày càng khẳng định sự đa dạng hóa các dịch vụ bằng việc thực hiện vận chuyển hàng dự án công trình một cách chuyên nghiệp và uy tín.

Giao nhận vận chuyển các loại hàng quá khổ, kích thước lớn được Will Logistics sắp xếp vận chuyển đến nơi theo yêu cầu của quý khách hàng một cách đúng lúc và an toàn.

Với kinh nghiệm và sự kết nối nhuần nhuyễn các phương thức vận tải, kết hợp với khả năng đáp ứng vận chuyển nội bộ uy tín, am hiểu thủ tục khai báo hải quan xuất khẩu và nhập khẩu thiết bị máy móc, chúng tôi đã thực hiện tốt những lô hàng lớn phục vụ cho các công trinh dự án với đòi hỏi khắt khe của nhiều công ty trong và ngoài nước.