Bảo hiểm hàng hóa

Điều kiện mua bảo hiểm: mua bảo hiểm trước khi tàu chạy. * Căn cứ vào invoice để tính phí bảo hiểm & bồi thường bảo hiểm. * Phí bảo hiểm sẽ được tính vào hình thức mua bảo hiểm(100%) hay (50%) giá trị lô hàng. * Liên hệ công ty Bảo Minh, Bảo Việt …

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12 /2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ) Hàng hóa thuộc danh mục này áp dụng cho hoạt động nhập khẩu hàng hoá mậu dịch, phi mậu dịch, nhập khẩu hàng hoá tại khu vực biên giới với các nước láng giềng; hàng hoá viện …

Quy định hoa hồng và bill gốc

1. CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN Có hợp đồng giữa 2 bên hay Giấy Xin Nợ Cước (Theo mẫu của công ty WILL) Được trả 1 tháng 2 lần vào ngày 15 & 30 hàng tháng (Số tiền không vượt quá 2000 USD/ tháng) Sau thời gian thỏa thuận mà không thanh toán đúng …

Quy định, đối tượng, chi phí hun trùng

Đối tượng hun trùng: Gỗ & các sản phẩm liên quan đến gỗ (pallet gỗ) Các nước sau đây bắt buộc hun trùng, bao gồm: USA, SOUTH AMERICA,CANADA,EU, AUSTRALIA, INDIA. Chi phí hun trùng: 20 USD/ 20′, 25 USD/40′ & 10 USD/M3 Không hun trùng, hàng bị phạt MIN 3000 USD/ Shipment & bị trả …

C/O và những điều cần biết

Khái niệm C/O: C/O (viết tắt của Certificate of Origin) Là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp để chứng nhận xuất xứ của sản phẩm nước đó theo các quy tắc xuất xứ. C/O ưu đãi và …